Diensten

 • Hoe werkt een schatting?
 • Welke documenten heb ik nodig bij de verkoop van mijn eigendom?
  Om een degelijk verkoopdossier op te stellen, zijn er heel wat documenten en informatie nodig: aankoopakte, basisakte (indien appartement) reglement van inwendige orde (bij appartement), overzicht van de gemeenschappelijke maandelijkse kosten (bij appartement), verslag v/d laatste algemene vergadering (bij appartement), postinterventiedossier, informatie betreffende bouwvergunning, verkavelingvergunning, voorkooprecht, kadastrale legger, bodemattest, keuring stookolietank, keuring elektriciteit, epc attest, grondplannen, gegevens over bouwjaar en uitgevoerde renovatiewerken, huurcontracten,....indien u niet over alle noodzakelijk documenten beschikt zullen wij deze, specifiek voor uw eigendom, opvragen bij de desbetreffende diensten.
 • Kan ik een optie krijgen op een eigendom dat me interesseert?
  Vastgoed de zwaantjes wil elke kandidaat-koper dezelfde kans geven om een eigendom aan te schaffen, daarom worden er geen opties toegekend. Indien u nog niet zeker bent over de financiële luik van uw geplande aankoop, kan u met ons bespreken hoe u de aankoop kunt realiseren "onder opschortende voorwaarde tot het verkrijgen van een financiëring." Indien u een andere reden heeft om een optie te vragen kan u ons best goed op de hoogte houden zodat u achteraf niet teleurgesteld wordt. Een eigendom kan immers slechts aan één koper verkocht worden!
 • Hoe kan ik een bod doen op een eigendom?
  Een bod wordt op kantoor besproken of uw bod realistisch is en eveneens de haalbaarheid van uw financiëring kort ovelopen. Dit uitgebracht bod zal zo snel als mogelijk en integraal aan onze opdrachtgever overgemaakt worden en wij antwoorden u uiteraard onmiddellijk na het standpunt van de verkoper te hebben vernomen.
 • Hoe leg ik een aankoop / verkoop vast?
  Indien er een prijsakkoord werd bekomen tussen u en de verkoper zal u uitgenodigd worden tot ondertekening van de verkoopsovereenkomst. Voor het opstellen van dit document hebben we de volgende documenten nodig:
  • Naam en adres van de koper(s), indien vennootschap; ondernemingsnr. en gemachtigde persoon (zaakvoerder, Gedelegeerd Bestuurder)
  • Rijksregisternummer of geboortedatum en- plaats van de koper(s)
  • Wie u als notaris aanstelt
  • Hoe u het eventuele voorschot zal overmaken; bewijs van overschrijving of gecertificeerde bankcheque.
  Zorg er ook voor dat u steeds uw identiteitskaart bij u hebt. Wij maken er een afdruk van die we uw notaris bezorgen. Wij leggen indien u dit wenst, de te ondertekenen verkoopovereenkomst eerst voor aan uw notaris zodat u bij uw notaris terecht kan voor bespreking hieromtrent.
 • Ben ik verplicht een voorschot te betalen van 10 %?
  Een voorschot van 10% op de verkoopprijs betalen is gebruikelijk, het bestendigt de aangegane verkoopsovereenkomst met de verkoper. Dit voorschot wordt door Vastgoed de zwaantjes geconsigneerd en geeft deze pas vrij bij de notariële akte.
 • Wat na de ondertekening van de verkoopovereenkomst?
  Vastgoed de zwaantjes zal zowel de notaris van de koper als van de verkoper een kopie van de getekenden verkoopovereenkomst bezorgen. Beide notarissen zullen na hun opzoekwerk een opmaak van de notariële akte alle partijen uitnodigen tot ondertekening van de notariële akte. De ondertekening vindt meestal plaats bij de notaris van de koper ("instrumenterende notaris genoemd")
 • Hoeveel tijd verloopt er tussen de verkoop van een woning en de notariële akte?
  Het verlijden van de notariële akte moet in principe geschieden uiterlijk binnen de 4 maanden na ondertekening van de onderhandse verkoopovereenkomst. Indien het eigendom niet overgedragen kan worden binnen deze termijn van vier maanden, dan kan de periode overschreden worden en zal geopteerd worden voor een wederzijdse aan- en verkoopbelofte. Vastgoed de zwaantjes kan dit samen met uw notaris bespreken.
 • Wanneer worden de sleutels overhandigd?
  Sleutels worden normaal gezien overhandigd bij het verlijden van de notariële akte. In onderling overleg kan hier uiteraard van afgeweken worden. Weet wel dat als u de sleutels overhandigt voor het verlijden van de notariële akte, en de koper dus reeds over de woonst mag beschikken, de brandverzekering voor beide partijen in orde moet gebracht worden. Vastgoed de zwaantjes zal u hiermee helpen.
 • Hoelang kan ik in mijn woning blijven wonen na de verkoop ervan?
  De woning of het appartement dat u verkoopt, dient u als eigenaar te verlaten bij het verlijden van de akte. Er kan uiteraard steeds in overleg een ander regeling bekomen worden zodat u bijvoorbeeld mits het betalen van een woonstvergoeding toch nog enkele maanden in de woonst kan blijven. Denk er op dat moment aan om uw verzekeringsmakelaar te waarschuwenen voor het aanpassen van uw brandverzekering: op dat moment verandert u van 'eigenaar-gebruiker' naar 'gebruiker'. Uw koper zal vanaf het verlijden van de akte een brandverzekering als eigenaar-niet gebruiker hebben afgesloten.
 • Wat als het eigendom verhuurd is?
  U neemt de rechten en de plichten over bij de aankoop van een onroerend goed. Indien u het pand zelf wil betrekken kan u de bestaande huurders pas opzeggen nadat de notariële akte van aankoop verleden wordt, mits naleving van de voorwaarden van het huurcontract.

Vastgoed De Zwaantjes
Zwaantjesstraat 1-3 
2660 HOBOKEN
BTW: BE0888402016

T: 0479/ 84 35 98
T: 03/ 830.51.50
F: 03/ 830.51.50
Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

Openingsuren
Maandag 10:00h - 12:00h 14:00h - 17:00h
Dinsdag 10:00h - 12:00h 14:00h - 17:00h
Woensdag 10:00h - 12:00h 14:00h - 17:00h
Donderdag 10:00h - 12:00h 14:00h - 17:00h
Vrijdag 10:00h - 12:00h op afspraak
Zaterdag op afpsraak op afspraak
Zondag Gesloten  

Erkend Vastgoedmakelaar BIV - België
BIV-nummer: 506.159  |  MEZ 2096879
Toezichthoudende autoriteit: Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, Luxemburgstraat 16 B, 1000 Brussel
BIV plichtenleer