Disclaimer

"Vastgoed De Zwaantjes" levert maximale inspanningen om met grote zorg en omzichtigheid de website te onderhouden, desondanks kunnen er geen garanties worden gegeven met betrekking tot volledigheid, juistheid of actualiteit van de opgegeven prijzen en informatie op de website.

"Vastgoed De Zwaantjes" kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van de informatie, noch voor directe of indirecte schade welke zou ontstaan door het gebruik daarvan, en evenmin voor onjuistheden of onvolledigheden in de verstrekte informatie. Alle informatie via de website verstrekt is louter indicatief en kan op geen enkel ogenblik als contractueel bindend worden beschouwd.

"Vastgoed De Zwaantjes is niet verantwoordelijk voor de inhoud van websites van derden waarnaar via de eigen website naar verwezen wordt en draagt hiervoor geen enkele aansprakelijkheid.

De website van "Vastgoed De Zwaantjes" alsook de inhoud ervan zijn beschermd door het auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behoudens voor eigen privatief en niet-commercieel gebruik mag niets van deze website of de inhoud opgeslagen, verspreid of verveelvuldigd worden in eender welke vorm of op eender welke wijze, zonder voorafgaandelijke toestemming van "Vastgoed De Zwaantjes".

Voor alle vragen kan u persoonlijk, telefonisch en/of per mail terecht bij het kantoor van "Vastgoed De Zwaantjes":
Zwaantjesstraat 1-3
2660 Hoboken
Tel: +32 (0)3 830 51 50
Mail: info@vastgoeddezwaantjes.be

Voor elk mogelijk geschil dat voortvloeit uit het gebruik van de website is de Belgische wet van toepassing en zijn enkel de rechtbanken bevoegd van het arrondissement Antwerpen.