Privacy Statement

1. Privacy.

Vastgoed De Zwaantjes hecht veel belang aan de bescherming en correcte verwerking van uw persoonsgegevens als bezoeker en respecteert uw privacy. Vastgoed De Zwaantjes beschermt en behandelt uw gegevens op een rechtmatige, behoorlijke en transparante manier. De documenten verbonden met het aangeboden vastgoed worden in overeenstemming met de privacy-regelgeving geanonimiseerd. Het gebruik van deze documenten is alleen bedoeld voor intern gebruik bij interesse van kandidaat-kopers en/of kandidaat-huurders. De documentatie mag dan ook niet gekopieerd of verspreid worden.

2. Bescherming van de persoonsgegevens.

Vastgoed De Zwaantjes leeft bij verwerking van uw persoonsgegevens de Europese regelgeving na, zoals vervat in de Verordening 2016/679 van 27 april 2016. Meer informatie kan u terugvinden op de website van de Gegevensbeschermingsautoriteit: https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be/

Vastgoed De Zwaantjes, met kantoor gevestigd te 2660 Hoboken, Zwaantjesstraat 1-3, is de eindverantwoordelijke voor de verwerking van uw gegevens. Alle persoonlijke gegevens die u aan Vastgoed De Zwaantjes verstrekt, via een registratie- of contactformulier, worden opgeslagen op een beveiligde computerserver. Uw persoonsgegevens worden met het softwarepakket Omnicasa beheert.

Alle persoonsgegevens die u via de website verstuurt, worden verwerkt via een geëncrypteerde, beveiligde HTTPS-verbinding. Dit garandeert onder andere een wettige en eerlijke verwerking van uw gegevens. Daarnaast worden uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk bewaard. Ook bent u gerechtigd om uw gegevens in te zien en kan u eventuele onjuistheden zelf corrigeren.

Zonder uw toestemming geeft Vastgoed De Zwaantjes geen informatie door aan derden en worden evenmin gegevens met derden gedeeld waaruit uw identiteit kan worden afgeleid. Wel kunnen algemene gegevens over bezoekerspatronen van de site worden uitgewisseld met partners of anderen, maar dit gebeurt altijd op een wijze die het onmogelijk maakt om individuele bezoekers te identificeren. U kunt www.vastgoeddezwaantjes.be bezoeken zonder persoonlijke gegevens te verstrekken, maar zonder uw registratie kunnen wij u geen aanvullende informatie verstrekken.

Alle werknemers van Vastgoed De Zwaantjes die toegang hebben tot uw persoonlijke gegevens worden verplicht het vertrouwelijke karakter van deze gegevens te respecteren.

3. Welke persoonlijke gegevens worden verzameld?

Via registratie- en/of contactformulieren verzamelt Vastgoed De Zwaantjes volgende persoonsgegevens:

 • Uw naam;
 • Uw adres;
 • Uw e-mailadres;
 • Uw telefoonnummer;
 • Uw taal van voorkeur;

De eerder genoemde persoonsgegevens worden verzameld voor het volgende:

 • Om u een aangenamer websitebezoek te garanderen;
 • Om uw vragen en gegeven opdrachten te beantwoorden en uit te voeren;
 • Om u relevante informatie te sturen over producten en diensten;
 • Om u incidenteel een e-mail te sturen met acties, producten en diensten waarvan wij denken dat die voor u interessant kunnen zijn.

Bij de betreffende registratie- en contactformulieren kan u aangeven welke informatie u wil ontvangen. Selecteer daarvoor het desbetreffende vakje. Daarnaast kan u op elk moment per e-mail laten weten dat u geen berichten meer wilt ontvangen.
Nadat u toestemming geeft voor het gebruik van uw persoonlijke gegevens voor bovenstaande doeleinden, kan het nodig zijn dat deze informatie wordt doorgegeven aan bedrijven of organisaties aan wie Vastgoed De Zwaantjes haar e-mailberichtgeving of direct marketing uit handen geeft. Mocht dit gebeuren, dan garandeert Vastgoed De Zwaantjes dat die bedrijven voldoen aan de Algemene Verordening van Persoonsgegevens.

4. Heatmaps

Omdat Vastgoed De Zwaantjes een optimale gebruikservaring nastreeft op deze website, worden anonieme gegevens bijgehouden over het gebruikersgedrag. Via heatmaps worden muisbewegingen gegenereerd die de marketingafdeling gebruikt voor het optimaliseren van de online ervaring op www.vastgoeddezwaantjes.be. Tijdens dit proces kunnen geen persoonsgegevens geïdentificeerd worden.

5. Overige informatie die tijdens uw bezoek aan onze site wordt verzameld

Als u www.vastgoeddezwaantjes.be bezoekt, daar pagina´s leest of informatie downloadt, legt Vastgoed De Zwaantjes automatisch bepaalde informatie vast over uw bezoek. Deze informatie is afkomstig van uw computer. Deze gegevens maken uw identiteit niet bekend. Ze geven slechts aan hoeveel bezoekers www.vastgoeddezwaantjes.be benaderen, en het type computer dat daarvoor wordt gebruikt. Aan de hand van deze informatie wordt de website voor alle bezoekers verbeterd, zodat volgende bezoeken nog aangenamer verlopen.

De volgende gegevens worden geregistreerd bij een bezoek aan www.vastgoeddezwaantjes.be:

 • De datum en tijd van uw bezoek;
 • Hoeveel en welke pagina´s u tijdens een sessie bezoekt;
 • De duur van uw bezoek;
 • Uw Internet-domeinnaam (uw Internet-serviceprovider of het bedrijf waar u werkt)
 • Uw IP-adres (een nummer dat aan uw computer wordt toegewezen wanneer u over het web surft);
 • Uw internet-browser (bijv. Internet Explorer of Google Chrome)
 • Uw besturingssysteem (bijv. Mac OS of Windows).
 • Uw laatst bezochte website voordat u, via een link, terechtkwam op www.vastgoeddezwaantjes.be (bijv. de zoekmachine van Google of een immoportaal).

6. Bescherming van email-adressen

Uw e-mailadres wordt uitsluitend gebruikt voor het beantwoorden van uw correspondentie, tenzij u toestemming heeft gegeven voor het toesturen van andere informatie.

7. Gegevensbescherming voor pixel-labels

Vastgoed De Zwaantjes maakt mogelijk gebruik van zogenaamde pixel-labels. Dit zijn kleine grafische bestanden waarmee we het gebruik van onze websites kunnen controleren. Met behulp van een pixellabel kan onderstaande informatie worden verzameld:

 • Het IP-adres van de computer die de pagina met het label heeft gedownload;
 • De URL van de pagina waarop het pixellabel voorkomt;
 • Hoe lang de pagina met het pixellabel werd weergegeven;
 • Het type browser waarmee het pixellabel werd opgehaald;
 • Het identificatienummer van cookies die eerder op de computer zijn geplaatst;

In e-mailcorrespondentie die over HTML-mogelijkheden beschikt, kan zogenaamde opmaakdetectietechnologie worden gebruikt. Deze technologie kan op basis van pixel-labels controleren of u een e-mail heeft ontvangen en geopend.

8. Aanvullende vragen over privacy?

U heeft het recht u te verzetten tegen de verwerking van uw gegevens. U heeft recht tot inzage van gegevens die Vastgoed De Zwaantjes over u bewaart. Bovendien kan u deze informatie zelf corrigeren of verwijderen. U kan Vastgoed De Zwaantjes ook verzoeken de informatie niet te gebruiken door hiertoe geen toestemming te verlenen op het registratieformulier/contactformulier.

Als u van de hierboven vermelde mogelijkheden gebruik wil maken of als u specifieke vragen heeft die niet in deze sectie worden behandeld, kan u per post of via e-mail contact opnemen met:

Vastgoed De Zwaantjes
Zwaantjesstraat 1-3
2660 Hoboken
Tel: +32 (0)3 830 51 50
Mail: info@vastgoeddezwaantjes.be